sysiak

5 tekstów – auto­rem jest sy­siak.

Anberlin – „Enjoy the Silence"

Słowa niczym prze­moc łamią ciszę
Przychodzą włamując się, do mo­jego małego świata
Spra­wiając mi ból, wdzierają się we mnie
Nie pot­ra­fisz te­go zro­zumieć mo­ja mała?

Wszys­tko cze­go pragnąłem
Wszys­tko cze­go pot­rze­bowałem jest tu w moich ramionach
Słowa są [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2015, 13:05

A Fine Frenzy - Come On, Come Out

No da­lej, chodź
Na zewnątrz jest ciepło
No da­lej, chodź
No da­lej, no dalej

Pla­ma w cieniu
Gdzie spa­dają pomarańcze
Pla­ma w cieniu
Z da­leka od te­go wszystkiego

Ogląda­nie nieba
Ogląda­nie pow­stające­go obrazu
Kształtujące­go się i zmieniającego
Po­zos­ta­nie w środku
To wszys­tko mi­ja, mija

Rozłożony [...] — czytaj całość

wiersz • 8 stycznia 2015, 09:03

Winter song-ZIMOWA PIOSENKA

To jest mo­ja zi­mowa piosen­ka dla ciebie.
Sztorm na­dej­dzie wkrótce,
toczy się od morza
Mój głos; dro­gow­ska­zem w nocy.
Mo­je słowa będą twoim światłem,
aby dos­tać się do mnie
Czy mi­losc jest zywa?
Czy mi­losc jest zywa?
Czy miłość ..
Mówią, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 7 stycznia 2015, 10:56

Reign - Don't Let Me Go

Nie pozwól mi odejść
Zacho­waj mnie w swym bijącym sercu
Ja nie odejdę
Wie­czność mi nie wystarczy
Pozwól mi usnąć w cieniu u twe­go boku
Nie pozwól mi odejść
Zacho­waj mnie w swym bijącym sercu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2015, 09:30

Miłość prze­mija.Tak,ale wo­da chrztu wy­sycha także.czy ma­my wo­bec te­go lek­ce­ważyć świętość chrztu?Bo miłość to by­cie do dys­po­zyc­ji,to go­towość do te­go,by usłużyć,pomóc,przy­dać się,zaopieko­wać się.to chęć by­cia pot­rzeb­nym.Sza­tan i Ku­pidyn są ko­lega­mi,którzy idą razem [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 5 stycznia 2015, 10:39
sysiak

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 stycznia 2015, 11:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Reign - Don't Let [...]

6 stycznia 2015, 11:33sysiak do­dał no­wy tek­st Anberlin – „En­joy the [...]

6 stycznia 2015, 11:19sysiak do­dał no­wy tek­st A Fi­ne Frenzy - [...]